Klient Branża ubezpieczeniowa

Miejsce Licheń, Polska

Uczestnicy pracownicy sprzedaży

Założenia:

Głównym celem spotkania było zapewnienie uczestnikom możliwości wymiany doświadczeń w trakcie zorganizowanej dla nich konferencji i szkolenia, a także zintegrowanie oraz zmotywowanie pracowników biorących udział w spotkaniu.

Realizacja:

MWM Group zorganizowało dwudniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla przedstawicieli firmy z branży ubezpieczeniowej. Spotkanie odbyło się w jednym z 4* hoteli w Wielkopolsce, w którym udział wzięło 150 osób.

Spotkanie podzielone było na dwie części – konferencję, którą zaplanowano na przedpołudnie i zajęcia integracyjne w całości utrzymane w klimacie militarnym. Motyw przewodni pozostał utrzymany w tajemnicy przed Uczestnikami, aż do momentu rozpoczęcia samej zabawy. Pozwoliło to na uzyskanie odpowiedniego efektu zaskoczenia, co zostało docenione przez osoby biorące udział w spotkaniu.

Po zajęciach integracyjnych Goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację, w trakcie której zorganizowany został konkurs karaoke. Cała kolacja została zakończona imprezą taneczną.

MWM Group odpowiedzialne było za zapewnienie obsługi logistycznej spotkania, a także za zagwarantowanie najwyższego poziomu realizowanych usług.

Efekt:

Spotkanie zostało zrealizowane  zgodnie z oczekiwaniami kadry zarządzającej. Dzięki szkoleniom uczestnicy są w stanie pracować efektywniej z większym naciskiem na cele założone przez ich przełożonych.